Tin tức

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÊ VĂN THANH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CƠ SỞ II, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÊ VĂN THANH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CƠ SỞ II, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

08:57, 17/04/2021
Ngày 15/4/2021, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đến thăm và làm việc với Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội.
LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV TẠI TP.HCM NĂM 2021

LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV TẠI TP.HCM NĂM 2021

17:43, 14/04/2021
 Ngày 10/4/2021, tại Hội trường B3. Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội hạng III, hạng IV thời gian học từ ngày 10/4-20/6/2021 với sự tham dự của hơn 100 học viên là cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM như: Cơ sở cai nghiện ma túy,Trung tâm bảo trợ trẻ em, Trung tâm điều dưỡng nghười bệnh tâm thần, Trung tâm bảo trợ người tàn tật, Cơ sở xã hội thanh thiếu niên,...Ngoài ra còn có các anh chị học viên là cán bộ, nhân viên các trung tâm CTXH bệnh viện trong TP.HCM, trung tâm CTXH tỉnh Đồng Nai.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV NĂM 2021TẠI TỈNH KON TUM

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV NĂM 2021TẠI TỈNH KON TUM

17:27, 14/04/2021
Ngày 12/4/2021, tại Hội trường Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội hạng III, hạng IV thời gian học từ ngày 12/4-13/6/202, học viên là cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Lễ phát động Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Giai đoạn 2021 – 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đến năm 2021”

Lễ phát động Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Giai đoạn 2021 – 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đến năm 2021”

08:06, 12/04/2021
Sáng ngày 03/04/2021 tại sân vận động UBND Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” với sự tham gia của rất nhiều đơn vị ban ngành trong khu vực quận 12, trong đó có đội tuyển đến từ Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II).
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÊ VĂN THANH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CƠ SỞ II, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÊ VĂN THANH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CƠ SỞ II, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

08:57, 17/04/2021
Ngày 15/4/2021, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đến thăm và làm việc với Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội.
LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV TẠI TP.HCM NĂM 2021

LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV TẠI TP.HCM NĂM 2021

17:43, 14/04/2021
 Ngày 10/4/2021, tại Hội trường B3. Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội hạng III, hạng IV thời gian học từ ngày 10/4-20/6/2021 với sự tham dự của hơn 100 học viên là cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM như: Cơ sở cai nghiện ma túy,Trung tâm bảo trợ trẻ em, Trung tâm điều dưỡng nghười bệnh tâm thần, Trung tâm bảo trợ người tàn tật, Cơ sở xã hội thanh thiếu niên,...Ngoài ra còn có các anh chị học viên là cán bộ, nhân viên các trung tâm CTXH bệnh viện trong TP.HCM, trung tâm CTXH tỉnh Đồng Nai.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV NĂM 2021TẠI TỈNH KON TUM

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CTXH HẠNG III, HẠNG IV NĂM 2021TẠI TỈNH KON TUM

17:27, 14/04/2021
Ngày 12/4/2021, tại Hội trường Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội hạng III, hạng IV thời gian học từ ngày 12/4-13/6/202, học viên là cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Lễ phát động Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Giai đoạn 2021 – 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đến năm 2021”

Lễ phát động Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Giai đoạn 2021 – 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đến năm 2021”

08:06, 12/04/2021
Sáng ngày 03/04/2021 tại sân vận động UBND Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” với sự tham gia của rất nhiều đơn vị ban ngành trong khu vực quận 12, trong đó có đội tuyển đến từ Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II).
Lễ khánh thành Phòng Sinh hoạt Cộng đồng Sinh viên

Lễ khánh thành Phòng Sinh hoạt Cộng đồng Sinh viên

08:25, 28/03/2021
Ngày 23/03/2021, Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) tổ chức lễ khánh thành Phòng Sinh hoạt Cộng đồng Sinh viên (Student Community Hub-OTE). Lễ khánh thành cũng hướng đến kỷ niệm ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25/03 hằng năm.
CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH - VỀ QUÊ ĂN TẾT

CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH - VỀ QUÊ ĂN TẾT

15:46, 03/02/2021
Sáng ngày 31/01/2021, Khoa Công tác xã hội đã tiếp nhận chương trình “Chuyến xe nghĩa tình – Về quê ăn tết” từ các nghệ sĩ và mạnh thường quân; đồng thời trực tiếp trao hỗ trợ đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.
TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN CÓ GIA ĐÌNH CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI BÃO LŨ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VỀ QUÊ ĐÓN TẾT TÂN SỬU

TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN CÓ GIA ĐÌNH CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI BÃO LŨ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VỀ QUÊ ĐÓN TẾT TÂN SỬU

09:51, 29/01/2021
Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tối ngày 20/01/2021 Ban Chấp hành Đoàn – Hội Sinh viên trường đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” trao quà cho Đoàn viên, sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết Tân Sửu.
HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VỚI TỔ CHỨC CARITAS ĐỨC

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VỚI TỔ CHỨC CARITAS ĐỨC

10:41, 25/01/2021
Ngày 14/1/2021 Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức Hội thảo định hướng thực tập Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) cho người khuyết tật thuộc khuôn khổ dự án về thúc đẩy hòa nhập cho Người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2020-2022 với tổ chức Caritas, CHLB Đức.
LỄ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH – SINH VIÊN VÀ NGÀY THÀNH LẬP HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 – 09/01/2021)

LỄ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH – SINH VIÊN VÀ NGÀY THÀNH LẬP HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 – 09/01/2021)

16:05, 21/01/2021
Ngày 09/01/2021 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2021)
CÔNG DIỄN VỞ KỊCH RẶNG TRÂM BẦU

CÔNG DIỄN VỞ KỊCH RẶNG TRÂM BẦU

14:04, 18/01/2021
Để kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2021) và 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), ngày 11/1/2021 CLB Công tác xã hội đã phối hợp với Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi công diễn vở kịch mang tên “Rặng trâm bầu”.
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :