Thông báo Sinh viên

Thông báo số 334: Lịch thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 Đại học chính quy K2018, K2019, K2020

Thông báo số 334: Lịch thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 Đại học chính quy K2018, K2019, K2020

11:58, 14/10/2021
Thông báo số 334: Lịch thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 Đại học chính quy K2018, K2019, K2020
Thông báo 333: V/v Tổ chức dạy và học trực tuyến học phần GDTC 3 HK2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học chính quy K2020

Thông báo 333: V/v Tổ chức dạy và học trực tuyến học phần GDTC 3 HK2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học chính quy K2020

10:19, 13/10/2021
Thông báo 333: V/v Tổ chức dạy và học trực tuyến học phần GDTC 3 HK2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học chính quy K2020
Thông báo số 331: Lịch nộp tiểu luận lần 3 và Thi vấn đáp học kỳ 3 năm học 2020-2021 Hệ đại học chính quy

Thông báo số 331: Lịch nộp tiểu luận lần 3 và Thi vấn đáp học kỳ 3 năm học 2020-2021 Hệ đại học chính quy

13:16, 07/10/2021
Thông báo số 331: Lịch nộp tiểu luận lần 3 và Thi vấn đáp học kỳ 3 năm học 2020-2021 Hệ đại học chính quy
Thông báo số 330: Lịch nộp tiểu luận lần 5 và thi vấn đáp kết thúc học phần Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 Hệ đại học chính quy

Thông báo số 330: Lịch nộp tiểu luận lần 5 và thi vấn đáp kết thúc học phần Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 Hệ đại học chính quy

13:13, 07/10/2021
Thông báo số 330: Lịch nộp tiểu luận lần 5 và thi vấn đáp kết thúc học phần Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 Hệ đại học chính quy
Thông báo số 318: Lịch thi vấn đáp kết thúc học phần học kỳ 2 học 2 năm học 2020-2021 hệ Đại học chính quy Khóa 2019 Môn thi: Tiếng anh căn bản 2; Danh sách thi vấn đáp đợt 2 học kỳ 2 năm học: 2020-2021

Thông báo số 318: Lịch thi vấn đáp kết thúc học phần học kỳ 2 học 2 năm học 2020-2021 hệ Đại học chính quy Khóa 2019 Môn thi: Tiếng anh căn bản 2; Danh sách thi vấn đáp đợt 2 học kỳ 2 năm học: 2020-2021

09:24, 29/09/2021
Thông báo số 318: Lịch thi vấn đáp kết thúc học phần học kỳ 2 học 2 năm học 2020-2021 hệ Đại học chính quy Khóa 2019 Môn thi: Tiếng anh căn bản 2; Danh sách thi vấn đáp đợt 2 học kỳ 2 năm học: 2020-2021
Thông báo số 301 V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 (Đối với sinh viên)

Thông báo số 301 V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 (Đối với sinh viên)

21:21, 01/09/2021
Thông báo số 301 V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 (Đối với sinh viên)
Thông báo số 292: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp các lớp Đại học VLVH K2020 Tp.HCM

Thông báo số 292: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp các lớp Đại học VLVH K2020 Tp.HCM

21:34, 20/08/2021
Thông báo số 292:Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp các lớp Đại học VLVH K2020 Tp.HCM
Thông báo số 291: Lịch nộp Tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2019

Thông báo số 291: Lịch nộp Tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2019

21:29, 20/08/2021
Thông báo số 291: Lịch nộp Tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2019
Thông báo số 290: Lịch nộp Tiểu luận lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, ngành Kế toán Tp.HCM K2019

Thông báo số 290: Lịch nộp Tiểu luận lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, ngành Kế toán Tp.HCM K2019

21:26, 20/08/2021
Thông báo số 290: Lịch nộp Tiểu luận lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, ngành Kế toán Tp.HCM K2019
Thông báo số 287: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2018

Thông báo số 287: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2018

16:30, 20/08/2021
Thông báo số 287: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2018
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :