Cơ cấu tổ chức

Đảng Ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII), nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 07 đồng chí có tên dưới đây:

dang_uyw_1

Đồng chí: Trần Quốc Việt                       - Ủy viên

Đồng chí: Trần Văn Thành                     - Ủy viên

Đồng chí: Trịnh Quang                           - Ủy viên

Đồng chí: Nguyễn Phương Nam            - Ủy viên

Đồng chí: Dương Lê Cẩm Thúy             - Ủy viên

Ban giám đốc

11_1

Hội đồng Khoa học & Đào tạo

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

(Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

(Ban hành theo Quyết định 301 /QĐ-CSII ngày  11/6/2019 )

1.

TS. Phạm Ngọc Thành

Giám đốc

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Thị Hoa Tâm

Phó Giám đốc

Phó Chủ tịch

3.

ThS. Lê Thị Nhung

Phó trưởng Phòng KH & HTQT

Thư ký

4.

PGS. TS Bùi Thị Xuân Mai

Chuyên gia, nguyên TK CTXH, Trường ĐHLĐ-XH

Thành viên

5.

PGS. TS Phước Minh Hiệp

Vụ trưởng Tạp chí Cộng sản khu vực phía Nam

Thành viên

6.

PGS.TS Trần Văn Thiện

Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến; Nguyên Viện trưởng Viện NC PT Nguồn nhân lực, Trường ĐH Kinh tế - TP.HCM

Thành viên

7.

PGS.TS Phan Đức Dũng

Phó Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế  - Luật, ĐH QG TP.HCM

Thành viên

8.

TS. Nguyễn Quang Minh

Phó Giám đốc chương trình Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế, trường ĐH Thủ Dầu Một

Thành viên

9.

TS. Dương Kim Thế Nguyên

Trưởng BM Luật &Phát triển, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Thành viên

10.

ThS.Trần Dũng Hà

Trưởng phòng Chế độ BHXH,  Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

11.

TS. Nguyễn Lê Anh

Trưởng khoa Giáo dục đại cương

Thành viên

12.

TS. Võ Thị Yên Hà

Phó TK, Phụ trách khoa Kế toán

Thành viên

13.

TS. Đỗ Thị Hoa Liên

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Thành viên

14.

ThS. Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Thành viên

15.

ThS. Tạ Thị Minh Nguyệt

Trưởng khoa Ngoại ngữ

Thành viên

16.

ThS. Nguyễn Đăng Phú

Phó TK, Phụ trách khoa Luật

Thành viên

17.

TS. Lê Ngọc Thạnh

Nguyên Phụ trách Phòng KH & HTQT

Thành viên

18.

TS. Huỳnh Thị Phương Trang

Phó TK, Phụ trách khoa Lý luận chính trị

Thành viên

19.

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng khoa Công tác Xã hội

Thành viên

20.

ThS. Trương Anh Tuấn

Phó trưởng khoa Bảo hiểm

Thành viên

21.

TS. Trần Quốc Việt

Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực

Thành viên

 

THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THUỘC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CSII  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

(Ban hành theo Quyết định 301 /QĐ-CSII ngày  11/6/2019)

1.

TS. Phạm Ngọc Thành

Giám đốc

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Thị Hoa Tâm

Phó Giám đốc

Phó Chủ tịch

3.

ThS. Lê Thị Nhung

Phó trưởng Phòng KH & HTQT

Thư ký

4.

PGS. TS Bùi Thị Xuân Mai

Chuyên gia, nguyên TK CTXH, Trường ĐHLĐ-XH

Thành viên

5.

TS. Nguyễn Lê Anh

Trưởng khoa Giáo dục đại cương

Thành viên

6.

TS. Võ Thị Yên Hà

Phó TK, Phụ trách khoa Kế toán

Thành viên

7.

TS. Đỗ Thị Hoa Liên

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Thành viên

8.

ThS. Nguyễn Đăng Phú

Phó TK, Phụ trách khoa Luật

Thành viên

9.

ThS. Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Thành viên

10.

TS. Lê Ngọc Thạnh

Nguyên Phụ trách Phòng KH & HTQT

Thành viên

11.

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng khoa Công tác Xã hội

Thành viên

12.

ThS. Trương Anh Tuấn

Phó trưởng khoa Bảo hiểm

Thành viên

13.

TS. Trần Quốc Việt

Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực

Thành viên 

Công đoàn Cơ sở II

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở II khóa XVI, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm:

Ban Thường vụ:

Cong_doan1_1

Ủy viên BCH:

- Đ/c Đoàn Văn Ba

- Đ/c Nguyễn Lặc

- Đ/c Lê Thị Toàn

- Đ/c Trương Thị Thúy Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Đ/c Nguyễn Thị Thúy

- Đ/c Chu Minh Hùng

- Đ/c Bùi Thị Hương

Ủy ban kiểm tra:

- ThS. Dương Lê Cẩm Thúy - Chủ nhiệm

- ThS. Phạm Văn Thiệu - Ủy viên

- ThS. Trịnh Quang - Ủy viên

Trưởng khoa & bộ môn

Trưởng phòng ban

Đoàn thanh niên

1

Hội Sinh viên

Thông tin về khoa
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :