NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA BẢO HIỂM “TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN, CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CẢM NHẬN ĐẾN Ý ĐỊNH MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

13:30, 21/05/2024
300
0

Theo Quyết định số 2482/QĐ-ĐHLĐXH ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – xã hội về việc giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023 và cử Ban chủ nhiệm nghiên cứu đề tài : “Tác động của định hướng thời gian, chi phí và lợi ích cảm nhận đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Đề tài được nhóm thành viên thực hiện, gồm:

  1. ThS. Lã Văn Đoàn, Giảng viên khoa Bảo hiểm.
  2. ThS. Trịnh Thị Liên, Giảng viên khoa Bảo hiểm;
  3. ThS. Nguyễn Thị Phương, Giảng viên khoa Kế toán.

Ngày 12 tháng 03 năm 2024, Phó hiệu trưởng - Giám đốc cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-CSII về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu, gồm các ông, bà:

  1. TS. Trương Anh Tuấn, Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa Bảo hiểm;
  2. CN. Nguyễn Thị Mỹ, chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;
  3. TS. Nguyễn Thanh Huyền, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp.HCM;
  4. ThS. Nguyễn Thị Hải Âu, Phụ trách bộ môn Bảo hiểm thương mại;
  5. ThS. Nông Thị Luyến, Giảng viên khoa Bảo hiểm.

Ngày 19 tháng 03 năm 2024, tại phòng họp tòa nhà H2 của Cơ sở 2 Trường Đại học Lao động – Xã hội, ThS. Lã Văn Đoàn – Chủ nhiệm đề tài đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt nội dung đề tài và đề xuất nhà trường tiếp tục cho phép triển khai nghiên cứu ứng dụng đề tài đối với từng học phần cụ thểSau đó, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đưa ra những nhận xét, đóng góp ý kiến. Hội đồng cho rằng, đây là một đề tài mới, không trùng lắp, có tính ứng dụng thực tiễn cao, đề tài đã đưa ra một khái niệm tương đối mới về hành vi thời gian trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, đề tài còn một số hạn chế như lỗi kỹ thuật, phần mục tiêu và ý nghĩa của đề tài còn chưa làm nổi bật lên tính cấp thiết của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên và những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

            Nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp nhận ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để hoàn chỉnh đề tài.

 

Người viết : ThS. Lã Văn Đoàn - GV K.Bảo hiểm
Ý kiến bạn đọc
Danh Mục