NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐI LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN CƠ SỞ II, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI”

15:07, 26/06/2024
458
0

Theo Quyết định số 2482/QĐ-ĐHLĐXH ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – xã hội về việc giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023 và cử Ban chủ nhiệm nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố quyết định đi làm thêm của sinh viên Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội”. Đề tài được nhóm thành viên thực hiện, gồm:

1.     ThS. Lê Thị Cẩm Trang, Giảng viên khoa Quản lý nguồn nhân lực – Chủ nhiệm

2.     ThS. Nguyễn Quốc Thắng, Giảng viên Quản lý nguồn nhân lực – Thư ký

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Phó hiệu trưởng - Giám đốc cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-CSII về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu, gồm các ông, bà:

1.     TS. Trần Quốc Việt, Trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực;

2.     ThS. Nguyễn Thị Thảo, chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

3.     TS. Đinh Kiệm, Nguyên Trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực;

4.     ThS. Phan Thị Liệu, Phụ trách bộ môn Quản trị nhân sự;

5.     ThS. Trần Hoàng Tuấn, Giảng viên khoa Quản lý nguồn nhân lực.

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, tại phòng họp Khu Hành chính của Cơ sở 2 Trường Đại học Lao động – Xã hội, ThS. Lê Thị Cẩm Trang – Chủ nhiệm đề tài đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt nội dung đề tài và đề xuất nhà trường tiếp tục cho phép triển khai kết quả nghiên cứu đề tài vào trong thực tiễnSau đó, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đưa ra những nhận xét, đóng góp ý kiến. Hội đồng cho rằng đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, đề tài đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên ngành Quản trị nhân lực tại cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội. Nhóm tác giả đã hệ thống hóa các lý luận về việc làm thêm của sinh viên bằng các nghiên cứu trong nước và ngoài nước; phân tích hiện trạng đi làm thêm của sinh viên cũng như xác định được mức độ ảnh hưởng của những nhân tố đến quyết định đi làm thêm. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị với nhà trường, với gia đình và với bản thân sinh viên tham gia làm thêm. Hoạt động làm thêm của sinh viên sẽ mang lại nhiều lợi ích về nâng cao kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ xã hội, gia tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường…nếu sinh viên lựa chọn và cân đối phù hợp để không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Tuy nhiên, đề tài còn một số hạn chế như lỗi kỹ thuật, đối tượng khảo sát có phạm vi nhỏ chưa mang tính tổng thế, mô hình nghiên cứu chưa có độ giải thích cao cho thấy sẽ còn những yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm nên cần có những nghiên cứu bổ sung trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên trong nhà trường.

            Nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp nhận ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để hoàn chỉnh đề tài.

Người viết : ThS. Lê Thị Cẩm Trang
Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :