Phòng Quản trị thiết bị

1. Giới thiệu đơn vị

Phòng Quản trị thiết bị gồm 16 người, trong đó 9 nam & 7 nữ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Hà Lâm Hồng

P. Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Trần Quốc Thống

Chuyên viên

Thạc sĩ (NCS)

3

Bùi Văn Minh

Chuyên viên

Cao học

4

Trương Xuân Nam

Chuyên viên

Cử nhân

5

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

Cử nhân

6

Phan Văn Hùng

Chuyên viên

Kỹ sư

7

Trần Văn Đặng

Nhân viên

Trung cấp

8

Nguyễn Duy Khánh

Nhân viên

Trung cấp

9

Phùng Văn Vang

Nhân viên

 

10

Nguyễn Thị Lẽ

Nhân viên

 

11

Nguyễn Thị Kim Loan

Nhân viên

 

12

Phan Thị Tư

Nhân viên

 

13

Lý Văn Yên

Nhân viên

 

14

Trần Thị Thu Thủy

Nhân viên vệ sinh

 

15

Bùi Thị Đây

Nhân viên vệ sinh

 

16

Nguyễn Thị Nhiều

Nhân viên vệ sinh

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

a. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Cơ sở về công tác Quản trị văn phòng và công tác đầu tư mua sắm, quản lý, khai thác thiết bị, vật tư của Cơ sở II

b. Nhiệm vụ

-Đảm bảo điều kiện làm việc cho các đơn vị, đoàn thể, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định và khả năng của Cơ sở. Quản lý phòng làm việc, phòng học, phòng họp, phòng hội thảo, phòng truyền thống, nhà khách, ký túc xá, hội trường, nhà đa năng;

-Quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện, cơ sở hạ tầng internet, điện thoại, nước, các công trình kiến trúc, sân vườn và cây xanh;

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động thường xuyên; dự án đầu tư về thiết bị, vật tư ;chủ trì xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng công nghệ thông tin;  các quy định về mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị và vật tư, quy định về bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị của Cơ sở II

-Lập kế hoạch và giám sát bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp trạm biến áp và hệ thống điện ngoại tuyến; quản lý và thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng , sửa chữa hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa không khí;

-Quản lý kho thiết bị vật tư theo quy định;

-Làm ủy viên thường trực trong các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, vật tư;

- Phối hợp với phòng Kế toán-Tài vụ dự thảo các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư, sản xuất và dịch vụ kỹ thuật;

-Soạn thỏa các văn bản về công tác thiết bị , vật tư, quản trị văn phòng;

-Quản lý lưu dữ liệu và hồ sơ các hoạt động của phòng và của Cơ sở II theo chức năng quản lý; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với nhà trường, với các cơ quan hữu quan;

-Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao

3. Hội đồng khoa học, giảng viên (cần có hình)

4. Lý lịch khoa học của toàn bộ Giảng viên (bao gồm cơ hữu và thỉnh giảng)

Kèm theo 01 lý lịch Giảng viên

5. Chương trình đào tạo

6. Thông báo

7. Tin hoạt động của đơn vị

8. Thông tin chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên

9. Hoạt động của sinh viên

Phòng Quản trị - Thiết bị
Hotline