Nhân sự

Trần Quốc Thống

Phó Trưởng Phòng - Phụ Trách Phòng

Trần Quốc Thống

Trình độ : Thạc sĩ (NCS)
Hà Lâm Hồng

Phó Trưởng phòng

Hà Lâm Hồng

Trình độ : Thạc sĩ
Trương Xuân Nam

Chuyên viên

Trương Xuân Nam

Trình độ : Thạc sỹ
Phan Văn Hùng

Kĩ sư

Phan Văn Hùng

Trình độ : Kĩ sư
Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

Nguyễn Quang Huy

Trình độ : Cử nhân
Trương Hoàng Nam

Chuyên viên

Trương Hoàng Nam

Trình độ: Cử Nhân
Trần Văn Đặng

Nhân viên

Trần Văn Đặng

Trình độ : Trung cấp

 
Nguyễn Duy Khánh

Nhân viên

Nguyễn Duy Khánh

Trình độ : .
Phùng Văn Vang

Nhân viên

Phùng Văn Vang

Trình độ : .
Lý Văn Yên

Nhân viên Cây cảnh

Lý Văn Yên

Trình độ : .
Nguyễn Thị Lẽ

Nhân viên

Nguyễn Thị Lẽ

Trình độ : .
Nguyễn Kim Loan

Nhân viên

Nguyễn Kim Loan

Trình độ : .
Phan Thị Tư

Nhân viên

Phan Thị Tư

Trình độ : .
Phòng Quản trị - Thiết bị
Hotline