Nhân sự

Trịnh Quang

Trưởng phòng

Trịnh Quang

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Định

Kế toán viên

Nguyễn Thị Định

rình độ : Thạc sĩ
Trịnh Thị Trang

Kế toán viên

Trịnh Thị Trang

Trình độ : Cử nhân
Hoàng Thị Thúy

Thủ quỹ

Hoàng Thị Thúy

Trình độ : Cử Nhân
Vũ Bích Hòa

Kế toán viên

Vũ Bích Hòa

Trình độ : Cử nhân
Phòng Kế toán - Tài vụ
Hotline