Phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng Kế toán tài vụ
Tiền thân là tổ Kế toán – Tài vụ, năm 2002 thành lập Phòng Kế toán – Tài vụ.
Hotline