Nhân sự

Trương Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa - Phụ Trách Phòng

Trương Anh Tuấn

Trình độ : Tiến sĩ
Nông Thị Luyến

Giảng viên

Nông Thị Luyến

Trình độ : Thạc sĩ
Trịnh Thị Liên

Giảng viên

Trịnh Thị Liên

Trình độ : Thạc sĩ
Lã Văn Đoàn

Giảng viên

Lã Văn Đoàn

Trình độ : Thạc sĩ
Phạm Thị Tường Vi

Giảng viên

Phạm Thị Tường Vi

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Hải Âu

Giảng viên

Nguyễn Thị Hải Âu

Trình độ : Thạc sĩ
Khoa Bảo hiểm
Hotline