Khoa Bảo hiểm

Khoa Bảo hiểm

Khoa Bảo hiểm
Khoa Bảo hiểm được thành lập từ năm 2009 thuộc Trường Đại học Lao động-Xã hội (CSII). Hiện tại, Khoa có 02 tổ bộ môn là: Bộ môn Bảo hiểm xã hội và Bộ môn Bảo hiểm thương mại. Khoa Bảo hiểm chuyên đào tạo kiến thức chuyên môn ngành Bảo hiểm và ngành Tài chính – Ngân hàng.