Lịch thi

THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO NGÀY 09.5.2021

THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO NGÀY 09.5.2021

11:07, 20/04/2021
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO NGÀY 09.5.2021
THI TIẾNG ANH ĐẦU RA K2017, TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2020

THI TIẾNG ANH ĐẦU RA K2017, TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2020

14:03, 07/04/2021
THI TIẾNG ANH ĐẦU RA K2017, TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2020 
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 11.04.2021

THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 11.04.2021

13:48, 30/03/2021
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 11.04.2021
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 21.03.2021

THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 21.03.2021

13:45, 05/03/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 22.03.2021
THÔNG BÁO THI AVĐR VÀ AVĐV NGÀY 24.01.2021

THÔNG BÁO THI AVĐR VÀ AVĐV NGÀY 24.01.2021

14:57, 29/12/2020
THÔNG BÁO THI AVĐR VÀ AVĐV NGÀY 24.01.2021
THÔNG BÁO THI ƯDCNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 10.01.2021.

THÔNG BÁO THI ƯDCNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 10.01.2021.

13:57, 22/12/2020
THÔNG BÁO THI ƯDCNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 10.01.2021.
THÔNG BÁO THI ƯDCNTT CƠ BẢN NGÀY 23.11.2020

THÔNG BÁO THI ƯDCNTT CƠ BẢN NGÀY 23.11.2020

07:19, 06/11/2020
THÔNG BÁO THI ƯDCNTT CƠ BẢN NGÀY 23.11.2020
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI 01/11/2020 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI 01/11/2020 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

21:10, 17/10/2020
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI 01/11/2020 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2020

THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2020

20:03, 12/10/2020
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ