Lịch khai giảng

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG  21.06.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 21.06.2021

10:59, 08/06/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG  21.06.2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 28.05.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 28.05.2021

09:33, 24/05/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 28.05.2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.05.2021 và 18.05.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.05.2021 và 18.05.2021

14:12, 06/05/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.05.2021 và 18.05.2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 26&27.04.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 26&27.04.2021

18:06, 14/04/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 26&27.04.2021
THÔNG BÁO ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA  DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 THEO HÌNH THỨC HỌC TRỰC TIẾP VÀ HỌC ONLINE

THÔNG BÁO ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 THEO HÌNH THỨC HỌC TRỰC TIẾP VÀ HỌC ONLINE

14:01, 07/04/2021

THÔNG BÁO ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA  DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 THEO HÌNH THỨC HỌC TRỰC TIẾP VÀ HỌC ONLINE

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 12&13.04.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 12&13.04.2021

12:54, 07/04/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 12&13.04.2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 22.03.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 22.03.2021

13:46, 05/03/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 22.03.2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao 01/03/2021 & 02/03/2021

Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao 01/03/2021 & 02/03/2021

11:23, 02/02/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao 01/03/2021 & 02/03/2021
Thông báo chiêu sinh ƯDCNTT cơ bản và nâng cao ngày 04 & 05.01. 2021

Thông báo chiêu sinh ƯDCNTT cơ bản và nâng cao ngày 04 & 05.01. 2021

13:56, 22/12/2020
Thông báo chiêu sinh ƯDCNTT cơ bản và nâng cao ngày 04 & 05.01. 2021
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020

14:38, 18/12/2020
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ