Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG  TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (HẠNG III, HẠNG IV)

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (HẠNG III, HẠNG IV)

13:46, 06/05/2020
ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (HẠNG III, HẠNG IV)
Thông báo số 78: Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

Thông báo số 78: Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

14:01, 12/03/2020
Thông báo số 78: Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH hạng III, IV

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH hạng III, IV

06:40, 29/02/2020
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH hạng III, IV
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ