Đảng ủy

Đảng ủy

Đảng ủy Cơ sở II là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội. Được thành lập cùng với lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường.