Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ
Thành lập vào tháng 3/2010 trên cơ sở tiền thân là bộ môn ngoại ngữ trước đó là Tổ Anh văn thuộc khoa Giáo dục đại cương. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục của thời kỳ mới, chất lượng giảng viên trong Khoa cũng không ngừng được nâng cao. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, tập thể Khoa Ngoại Ngữ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ thực sự trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh góp phần quan trọng vào sự đổi mới toàn diện của trường Đại học Lao động- Xã hội (CS2). Đặc điểm nổi bật của Khoa là chú trọng nhiều đến kỹ năng, thực hành, và đặc biệt là định hướng cho sinh viên trong việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp.
Hotline