Nhân sự

Nguyễn Đăng Phú

Trưởng khoa

Nguyễn Đăng Phú

Trình độ : Tiến sĩ
Nguyễn Thị Vân

TRƯỞNG BỘ MÔN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Nguyễn Thị Vân

Trình độ : Thạc sĩ
Lê Thị Toàn

Trưởng Bộ môn Pháp luật thương mại

Lê Thị Toàn

Trình độ : Thạc sĩ
Đặng Thị Tố Uyên

Trưởng BM PL HC-NN

Đặng Thị Tố Uyên

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Giảng viên

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Trình độ : Thạc sĩ
Trịnh Thùy Linh

Giảng viên

Trịnh Thùy Linh

Trình độ : Thạc sĩ
Lữ Thị Ngọc Diệp

Giảng viên

Lữ Thị Ngọc Diệp

Trình độ : Thạc sĩ
Hoàng Thị Biên

Giảng viên

Hoàng Thị Biên

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trình độ : Thạc sĩ
Đoàn Thanh Vũ

Giảng Viên

Đoàn Thanh Vũ

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Đắc Thắng

Giảng viên

Nguyễn Đắc Thắng

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Kim Anh

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim Anh

Trình độ: Thạc sỹ
Khoa Luật
Hotline