Khoa Kế toán

Khoa Kế toán

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà trường, cùng bề dày lịch sử hơn 40 năm giảng dạy (thành lập từ năm 1976), Khoa Kế toán đã không ngừng lớn mạnh, đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên có chất lượng và hầu hết các em đều làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường.
Hotline