Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội
Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) tiền thân là Ban Bảo trợ xã hội thuộc trường trung học Kinh tế Lao động & Bảo trợ xã hội, các nội dung giảng dạy chính như chính sách đối với người có công, chính sách cứu trợ xã hội, bảo hiểm xã hội… và khoa chỉ đào tạo học sinh hệ trung cấp. Từ năm 2000 đến năm 2006, khoa tuyển sinh và đào tạo 5 lớp sinh viên hệ cao đẳng chính quy với số lượng mỗi lớp khoảng 50 đến 80 sinh viên.
Hotline