TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CHO GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT, KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN KHOA LUẬT CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NĂM 2020

06:52, 02/12/2020
200
0

Thực hiện Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; Kế hoạch 127/KH-CSII-KL, ngày 27 tháng 11 năm 2020, Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng cho giảng viên khoa Luật, khoa Lý luận chính trị và sinh viên khoa Luật với chủ đề “Phòng, chống tham nhũng trong giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp”

ThS. Nguyễn Đình Phong thực hiện báo cáo trong Hội nghị tập huấn.

ThS. Nguyễn Đình Phong báo cáo tại khóa tập huấn

Trong khóa tập huấn này, ThS. Nguyễn Đình Phong đã chia sẻ một số vấn đề sau:
- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng;
- Quan điểm và chủ trương của Đảng ta hiện nay về công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam;
- Nhận diện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chỉ ra nguyên nhân và giải pháp phòng, chống tham nhũng trong giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay;
- Trách nhiệm của giảng viên, sinh viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong môi trường giáo dục tại nhà trường và xã hội.

ThS. Nguyễn Đình Phong chụp hình cùng giảng viên hai khoa

Khóa tập huấn này đã trang bị cho giảng viên và sinh viên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; qua đó tạo ra phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng lối sống liêm chính và từng bước hình thành và phát triển văn hóa chống tham nhũng.

Người viết : Đặng Thị Tố Uyên – Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :